Izba Gospodarcza Przemysłu 4.0

Świat przemysłu zmienia się z ogromną dynamiką. Rosnące i wciąż modyfikowane oczekiwania klientów, spersonalizowane zlecenia i wdrożenia nowych technologii stawiają przedsiębiorcę w obliczu kolejnych wyzwań.

Chcemy stworzyć miejsce przyjazne osobom zainteresowanym zwiększaniem swoich zysków, lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów oraz zoptymalizowaniem działań.

W naszej ocenie Izba Gospodarcza to najbardziej prestiżowe i uczciwe miejsce do stworzenia takich warunków. Izby Gospodarcze z założenia, jako organy samorządne są nastawione na reprezentowanie i dbanie o interesy podmiotów w niej zrzeszonych. Mogą z łatwością podejmować inicjatywy, w których samotny przedsiębiorca byłby skazany na porażkę.

Dzisiejszy przemysł nawet w tradycyjnych technologiach różni się od tego sprzed kilkudziesięciu lat, a nawet kilkunastu. Wszystkie te zmiany wpływające na postęp procesów technologicznych oraz organizację ich wdrażania, już od kilku lat noszą wspólną nazwę Przemysłu 4.0.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godzinie 1400 w kapsule konferencyjnej E1 podczas Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce, zostanie podpisany List intencyjny w celu powołania Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0. Do współpracy zapraszamy przedstawicieli nauki, przemysłu, biznesu i administracj i państwowej.

Zadania Izby

 • Tworzenie atmosfery przyjaznej współdziałaniu biznesu, nauki i administracji publicznej.
 • Reprezentowanie grup interesów przed rządem, wychodzenie z inicjatywą legislacyjną.
 • Monitoring działalności ustawodawczej Sejmu.
 • Reprezentowanie członków Izby poprzez obecność na wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą.
 • Kontaktowanie ze sobą podmiotów zrzeszonych w celu wspólnego:
  • pozyskiwania finansowania
  • prowadzenia badań
 • Wsparcie merytoryczne członków poprzez szkolenia i konferencje tematyczne.
 • Dbanie o rzetelność informacji przekazywanych mediom i rozpowszechnianych w mediach.
 • Współpraca z sektorem edukacji.
 • Budowanie relacji towarzyskich między przedsiębiorcami.
Zapraszamy do członkostwa w gronie nowoczesnych firm i postępowych ludzi.
Kontakt: 

Treść listu: